Home

De Westlandse Investering Maatschappij (WIM) is een particuliere participatiemaatschappij die risico-dragend vermogen verstrekt aan beginnende of bestaande bedrijven. Doel van WIM is om de economische ontwikkeling in de regio Westland te stimuleren en te versterken. Daarbij streeft WIM naar naar maatschappelijke meerwaarde in de vorm van werkgelegenheid, innovatie, aandacht voor milieu en menselijke verhoudingen.

WIM: op een constructieve manier naar het einde van de regenboog.

WIM richt zich op het klein- en middenbedrijf. Zowel startende als bestaande bedrijven in de regio (groot-) Westland kunnen zich tot haar wenden.
Het al dan niet honoreren van een aanvraag tot lening, investering danwel participatie wordt beslist door de aandeelhouders van WIM, die een ieder specialist op hun vakbebied zijn.

Procedure

Als u gebruik wilt maken van onze diensten voor een nieuw op te starten bedrijf is het handig om een ondernemingsplan (en een financieringsplan) naar ons te sturen. Als u een bestaand bedrijf heeft kunt u een aanvraag indienen met duidelijk aangegeven de redenen dat u ons nodig zou hebben. In dit laatste geval willen we ook de jaarrekeningen van uw bedrijf zien. In beide gevallen kunt u de aanvraag via de e-mail doen. Wij zullen de informatie te allen tijde vertrouwelijk behandelen.

Contact

U kunt ons bereiken met onderstaande contactgegevens:

Westlandse Investerings Maatschappij
ABC Westland 125
2685 DB Poeldijk

e-mail